Pracownia Działań Edukacyjnych - to projekt edukacyjny skierowany do ludzi, którzy pracują z ludźmi : 
- nauczycieli
- wychowawców
- pracowników Pomocy Społecznej
- Policji

Jego celem jest wspieranie dorosłych w ich rozwoju osobistym i profesjonalnym po to, by poprawić sytuację dzieci, wychowanków, podopiecznych i uczniów. Prowadzony przez Andrzeja i Tomasza Kołodziejczyków projekt zapewnia profesjonalny poziom szkoleń opartych na najnowszej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej.